Generelle betingelser

Pro Systems AS er å regne som en grossist og selger primært kun til bedriftskunder og prosjekter.

Priser

Alle priser er oppgitt i Norske kroner og er eksklusiv merverdiavgift og frakt. Pro Systems AS forbeholder seg retten til å oppdatere priser uten forvarsel. Det tas forbehold om pris- og skrivefeil i webshoppen vår.

Frakt

Reel frakt beregnes på ordre og faktureres ved levering av varer.

Betaling

Standard betalingsbetingelser er forskudd/ved levering. For kunder med innvilget kreditt gjelder 10 dager betalingsbetingelser. Pro Systems AS forbeholder seg retten til å endre betalingsbetingelser for kunder uten videre varsel. Varen(e) forblir leverandørs eiendom inntil hele beløpet er betalt.

Levering

Etter mottatt ordre sendes en ordrebekreftelse med estimert levering. Lagervarer sendes ut innen 1-3 virkedager. Oppgitt leveringstid er estmimert og basert på lagerstatus, samt leveringstid fra leverandør og fraktselskap. Pro Systems AS forbeholder seg retten til å endre leveringstid. Kunder vil i så tilfelle bli varslet. Pro Systems AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for økonomiske tap som måtte oppstå grunnet forsinket levering. Ved henting av varer på vårt lager må varer hentes innen 10 virkedager. Etter 10 dager sendes automatisk varen med fraktselskap og kunde blir belastet fraktkostnader.

Ansvar

Pro Systems AS fraskriver seg ansvar for alle økonomiske tap som måtte følgfe av mangelfull, forsinket eller skadet leveranse, herunder også feil på produkter eller feil produktinformasjon. Erstatningsansvar i henhold til våre vilkår er i alle tilfeller begrenset til kjøpsummen.

Salgspant

Pro Systems AS forbeholder seg retten til salgspant i varen(e) inntil den/de er betalt i sin helhet.

Garanti

Pro Systems AS gir samme garanti på varer som produsenten. Garanti er begrenset til ett år fra leveringstidspunktet. Kjøper er selv ansvarlig for at mottatt vare ikke har åpenbare feil eller mangler, og plikter og reklamere på feil uten vesentlig opphold. Pro Systems AS forbeholder seg retten til å rette eller foreta omlevering ved feil eller mangler. Feil eller uansvarlig bruk av produkter, eller ikke autorisert inngrep i produktet vil terminere enhver garanti.

Retur

All retur av varer skal være godkjent av Pro Systems AS. Varen skal sendes i retur for avsenders regning. Forsikring av varen frem til vårt lager er avsenders ansvar. Oppkravsendinger aksepteres ikke. Returnert vare skal fremstå som ny, med original emballasje, manualer, tilleggsutstyr etc. Vi forbeholder oss retten til å trekke returgebyr på inntil 30% av varens verdi i tilfeller hvor dette mangler.

Personvern og bruk av personopplysninger

Alle dine kundedata blir lagret trygt på våre servere. Vi selger ikke kundeopplysninger til tredjepart. Det er kundens ansvar å sørge for at kundedata som leverings- og fakturaadresse, fakturaformat, kontaktpersoner etc er oppdatert. Kunden skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Andre betingelser

Ved berøring og/eller skading av Pro Systems AS sine eiendeler, herunder varer, kjøretøy, bygninger og maskiner, uten tillatelse fra Pro Systems AS vil det bli fakturert gebyr/kompensasjon pålydende 3600,- eks. mva. Ved foringelse av verdi og/eller skade vil eiendelens verdi bli fakturert i sin helhet.